Кіберник-Дігалевич Аполінарія

Кіберник-Дігалевич Аполінарія